CV (English)

Alder: 27 (født 10.09.1986)
Morsmål: Norsk
Andre språk: Engelsk (flytende)

E-post: kjerstf@online.no

Førerkort: Klasse B
Mer utfyllende om skuespillererfaringer HER
Utdanning
2011-2013
TITAN Teaterskole
Toårig teaterfag

2010-2011
Mediehøgskolen Gimlekollen
Årsstudium i mediekommunikasjon (MK), radio og tv

2006 – 2009
Victoria University of Wellington, New Zealand
Bachelor of Arts; Theatre Major

2002-2005
Nesbru videregående skole
Allmenn


Jobb
Juni 2012 - nåværende
Selger, deltid - Shell/7-Eleven Hvalstad

Juli 2012 - August 2012
Renhold og kantine, vikar - Angell AS (hos Repsol)
Oppdrag gjennom Rett Bemanning

Januar 2012 - Mai 2012:
Avdelingsbetjent, helgevikar – Epilepsisenteret-SSE

November 2009 - Juli 2010
Vaskehjelp – Martina Hansens Hospital

Mars - Mai 2009:
Vaskehjelp, vikar – Martina Hansens Hospital
Oppdrag gjennom Manpower

Desember 2006 - Februar 2008:
Avdelingsbetjent, vikar – Epilepsisenteret-SSE

Sommer 2003 og 2004
Sommerjobb - Fagpressen
Indeksering av nettpubliserte artikler


Annet
Teater, film o.l.
Scenekunsfesivalen ved Caféteatret - deltok med eget soloinnslag, Omstart

Statist for episode av "KAMPEN", barneserie for NRK Super, juni 2013
Kampen for dobbeltsete 4:13
(Kontaktet av Aylin Canales Campos - Ape&Bjørn)

Russer i kortfilm, mars 2012
Kald kontakt
av Eskild Engeland Fors (Exkild)

Med på dukketeaterprosjekt, startet opp høst/vinter 2011
ledet av Kristina Kirkenær-Hart, rektor ved TITAN Teaterakademi
*Forestilling for elever på 1. og 2. trinn ved Vettre skole i Asker, 30.03.2012

Statist i reklamefilm, november 2011
Morphsuits! (Norwegian commercial)
av Eskild Engeland Fors (Exkild)

Assistent for kortfilm, sommer 2011
Sony TV Destruction
av Eskild Engeland Fors (Exkild)

Lydkvinne (operert lydbom), enkeltoppdrag juni 2011
for innspilling til dokumentarfilmen «Med rett til å kapre» (Sanden Media)
Ekstra Medium v/Christian Wulff
 
Skuespiller (innlagt) i kortfilm, april 2011
Facebook Addicts (Funny Documentary)
av Eskild Engeland Fors (Exkild)

Skuespiller i 48 Hours film competition NZ (Wellington), 2006
"Battle of Slade Hotel"
av Ren Willocks (manus og regi)


Tegning o.l.

Bidratt med tegninger til Høstutstilling i Vollen oktober 2013
Tegning 1
Tegning 2Plakatillustrasjon for oppsetnin av William Shakespeares "The Tempest" (regi ved Tom Sangster)
av og med CLASH teatergruppe/avgangsklassen ved TITAN Teaterakademi 2013 - se her

Plakatillustrasjon for cabaret, juni 2012
"The Brothel in Bilbao"
av og med førsteklassen ved TITAN Teaterakademi 2012 - se her

Tegneoppdrag: plakatillustrasjoner
for Hanne Schjerven Paulsruds Mini-seminar ved Skolebakken 8
(Confident coaching) April og mai 2011 - se illustrasjonene her

Bidrag i Norsk Tegneserieforums medlemsblad, Bobla
- 1/2012: med original historie ("Mellomlanding")
- 3/2011: med original historie ("På krysset vers")
- 2/2011: bl.a. med på Bobla-stafetten


Diverse
Med på å oppdatere og revidere bok, 2012
«Familie PC-boka - En enkel begynnerbok for PC-brukere»
av Svein-Ivar Fors

Hjulpet til på "kattehuset" (Dyrebeskyttelsens Hjelpesenter) 2009-2010
--------


Curriculum Vitae - in English

Age: 25 (born September 10 1986)
E-mail: kjerstf@online.no
 
First language: Norwegian
Other languages: English (fluent)
 
Education
2011-2013
TITAN Theatre Academy
Two years study program


2010-2011
Gimlekollen School of Journalism and Communication
One year study, media communication (MK), radio & tv

2006-2009
Victoria University of Wellington, New Zealand
Bachelor of Arts; Major in Theatre

2002-2006
Nesbru Upper Secondary School
General studies degree


Work experience
January 2012 - May 2012:
Charwoman/department officer, weekend substitute – Center of Epilepsy (SSE)

November 2009 - July 2010:
Charwoman – Martina Hansens Hospital

March - May 2009:
Charwoman, substitute – Martina Hansens Hospital
assigmnent from the employment agency Manpower

December 2006 - February 2008:
Charwoman/department officer, substitute – Center of Epilepsy (SSE)

Summers 2003 and 2004
Summer job - Fagpressen
Indexing articles published on their homepage


Other

Submittet drawings to the Vollen Autumn exhibition, October 2013
Drawing 1
Drawing 2

Helped with updating and revising a computer book, 2012
«Familie PC-boka - En enkel begynnerbok for PC-brukere» (A beginners' book for using a computer)
by Svein-Ivar Fors


Russian in action comedy shortfilm, March 2012
Cold contact
by Eskild Engeland Fors (Exkild)

Part of puppet theatre project, started autumn/winter 2011
by Kristina Kirkenær-Hart, rektor at TITAN Teaterakademi
*Performed for children in 1st and 2nd grade at Vettre skole, Asker, 30.03.2012

Extra in mockmercial, November 2011
Morphsuits! (Norwegian commercial)
by Eskild Engeland Fors (Exkild)


Assisting as needed in making of shortfilm, summer 2011
Sony TV Destruction
by Eskild Engeland Fors (Exkild)

Boom mic operator, one time assignment, June 2011
  for recording to the documentary «Med rett til å kapre» (Sanden Media)
  hired by Christian Wulff (Ekstra Medium)
 
Acting in shortfilm, April 2011
Facebook Addicts (Funny Documentary)
by Eskild Engeland Fors (youtube user Exkild)
 
Done comissions: poster illustrations
  for Hanne Schjerven Paulsrud's Mini-seminar at Skolebakken 8
  (Confident coaching) April and May 2011 - see illustrations here

Contributions in Norsk Tegneserieforum's magazine, Bobla
- 1/2012: with original story ("Mellomlanding" / "Transit")
- 3/2011: with original story ("På krysset vers" / "On criss-chorus")
- 2/2011: including Bobla-stafetten ("the Bobla-relay")

Acting in 48 Hours film competition NZ (Wellington), 2006
  "Battle of Slade Hotel" by Ren Willocks (writer and director)


Interests/hobbies
Bicycling, outdoors activities
Acting, theatre, filming
Drawing, making comics
Gardening

tilbake back to top